Sign In

Sign In

Bestefarstova

Bestefarstova

Kategori:

Product Description

Bestefarstova nyttast til forskjellige bedriftsarrangement. Alt frå innhaldsrike kurs, foredrag og seminar, til enkle sosiale samlingar høver seg i våre lokaler. Forskjellige uteaktivitetar på garden har vi også drive med i ei årrekkje, dette kan kombinerast enten som rein aktivitet eller ein del av kurs/teambuilding med oppgåver.

Vi har teknisk utstyr som smartboard med lydanlegg og ein mindre veggmontert skjerm.

Vi tilpassar sjølvsagt arrangement til ditt firma. Vi kan lage pakker som også inneheldt foredrag eller kurs – for meir informasjon om tema osv se: https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/geir-styve-foredragsholder/