Sign In

Sign In

Personvernerklæring

Formål

Formålet med en persondata politikk for Konferansesteder.no er å forklare hvordan vi samler inn, beskytter og bruker personopplysninger på denne nettsiden. Det er Konferansesteder.no sitt mål og opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og en forsvarlig behandling og beskyttelse av personlige opplysninger.

Personlige opplysninger dekker alle opplysninger som kan brukes til å identifisere en person, herunder, men ikke begrenset til vedkommendes for- og etternavn, privatadresse eller annen fysisk adresse, e-mail adresse eller kontaktinformasjon, uansett om de gjelder vedkommendes private adresse eller arbeidsplass. 

 
Data ansvarlig

Konferansesteder.no samler inn data om sine brukere og kunder med henblikk på å kunne levere informasjon, nyheter og lignende i både online og trykket format vedrørende møte- og eventbransjen.
Opus Group ApS er dataansvarlig og utfører håndtering av personlige data i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Konferansesteder.no leverer en lang rekke serviceytelser til brukere og kunder. For hver enkelt serviceytelse kan det gjelde særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling av en ytelse eller ved registrering til et arrangement oppgir dine personopplysninger, gir du samtidig samtykke til at dine personopplysninger kan behandles av Konferansesteder.no og samarbeidspartnere.

 
Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler vi

For å kunne samarbeide med deg, gjennomføre arrangement med din deltakelse og levere nyheter, informasjon og tjenester til deg, samler vi personlige opplysninger. Konferansesteder.no samler inn disse opplysningene på følgende vis:

 • Når du bestiller/booker, kjøper eller registrerer deg til en av Konferansesteder.no service ytelser.
 • Fra personer som kjøper/registrerer på dine vegne
 • I forbindelse med tilbud og /eller ved anmodning om en samarbeidsavtale
 • Via browser cookies og ved bruk av Konferansesteder.no digitale ytelser
 • I forbindelse med abonnement på Konferansesteder.no’s forskjellige nyhetsmedier (både online og offline)
 • Ved gjennomføring av bruker- eller kundeanalyser
 • I forbindelse med deltakelse i konkurranser
 • Fra social medier, reklame- og service tilbud samt offentlige registre

 
Konferansesteder.no samler blant annet følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, firma, telefonnummer, e-mail adresse, tittel samt andre alminnelige personopplysninger
 • Bestilings-/bookings-/leverings-/deltagerhistorikk
 • Type, frekvens og deltagerantall i relasjon til de møter og events brukere planlegger
 • Feedback via våre kunde-/brukerundersøkelser
 • Feedback via fysiske eller onlinebaserte plattformer
 • Browser Informasjon
 • Opplysninger om din virksomhet og relevante kontaktpersoner

Du kan velge å gi Konferansesteder.no personopplysninger u over de alminnelige personopplysninger, hvis du vurdere at det har betydning for den ytelsen Konferansesteder.no skal levere til deg. Dette kan f.eks være opplysninger om særlige allergier og mat preferanser. Dersom du velger å gjøre dette, betrakter Konferansesteder.no det som et samtykke til å kunne registrere og skjule disse eventuelt følsomme opplysninger om deg.Utover å motta opplysninger fra deg selv, vil Konferansesteder.no i noen tilfeller supplementere vår informasjon med opplysninger, som vi har mottatt fra tredjepart, f.eks.din kollega eller en samarbeidspartner (eksempelvis ved felles registrering til våres arrangement eller ved avtale om levering av en eller flere ytelser). I disse tilfeller er det pålagt tredjeparten å informere om Konferansesteder.no’s vilkår og betingelser samt vår personvernerklæring. Det er også pålagt tredjepar å sørge for innhenting av samtykke til registrering og behandling av eventuelle følsomme opplysninger.

Konferansesteder.no ønsker at våre arrangement kan gjennomføres på en så god måte og med så høyt utbytte som mulig for alle. Derfor samler Konferansesteder.no inn,  i helt spesielle tilfeller,  opplysninger om personer som opptrer i uoverensstemmelse med et gitt arrangements formål med henblikk på å kunne utelukke disse personer ved fremtidige arrangement.

Deling og oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger oppgitt til Konferansesteder.no lagres på servere, som administreres av tredjemann (databehandler) på vegne av Konferansesteder.no i henhold til vår personvern  og den gjeldende lovgivning om beskyttelse av persondata.

Personopplysninger oppgitt til Konferansesteder.no gis videre kun til:

 • Interne avdelinger
 • Utvalgte tredjemenn i forbindelse med vedlikehold og service av systemer som anvendes av Konferansesteder.no
 • Assosierende selskaper av Konferansesteder.no, hvor ytelser som hører inn under Konferansesteder.no’ normale virke
 • Utvalgte samarbeidspartnere, for å kunne levere den serviceytelsen du har bestilt eller meldt deg på

 

I forbindelse med forespørsler og/eller booking av konferanse- og møtelokaler gjør vi oppmerksom på, at Konferansesteder.no betrakter seg som en formidler av din henvendelse.

Konferansesteder.no handler ut ifra din instruks. Det innebærer, at Konferansesteder.no og de steder du velger å sende forespørsel til, alle er selvstendige data ansvarlig. Det er derfor et delt dataansvar, og de steder du velger vil behandle dine personopplysninger i henhold til deres egne personvern.

Konferansesteder.no oppbevarer kun personopplysninger, så lenge de er nødvendige i forhold til de service ytelser som Konferansesteder.no leverer. Konferansesteder.no har rutiner for sletting av persondata. Etter en periode uten aktivitet på en person slettes eller anonymiseres denne. Hvor lenge perioden er, variere etter hvilken serviceytelse det er snakk om – dog maksimum 3 år med mindre lovgivningen sier noe annet. (f.eks. bokføringsloven).

 

Dine Rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning om personvern, har du en rekke rettigheter. Rettighetene er som følger:

 • Du har rett til å få innsikt i, hvilke personopplysninger Konferansesteder.no behandler om deg.
 • Rett til å få innsyn og ajourført de personopplysninger, Konferansesteder.no har registrert på deg.
 • Rett til å få slettet de personoplysninger Konferansesteder.no har registrert om deg, dog ikke opplysninger, som Konferansesteder.no ikke etter lovgivning er pålagt å skulle skjule.
 • Er behandlingen av personopplysninger basert på et samtykke fra deg, har du rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Behandling av dine personopplysninger vil heretter opphøre, med mindre Konferansesteder.no er pålagt å skulle behandle personopplysningene etter lovgivningen.

 

Du kan anmode Konferansesteder.no om å få utlevert en utskrift av dine personopplysninger, få ajourført dine personopplysninger, gjøre innsigelser eller anmode om å få slettet dine personopplysninger. Anmodningen kan skje på mail til datapolicy@opusgroup.dk. Du kan også kontakte Konferansesteder.no, hvis du mener, at dine persondata blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.

Konferansesteder.no vil innenfor 1 måned etter mottakelse av din anmodning om utskrift videresende denne til din postadresse. Konferansesteder.no kan avvise anmodninger, som enten er urimelig gjentagende, krever uforholdsmessig teknisk inngripen (for eksempel å utvikle et nytt system eller endre en eksisterende praksis vesentlig), påvirker beskyttelsen av andres personlige opplysninger, eller i situasjoner hvor den ønskede handling må anses for å være ytterst komplisert (for eksempel anmodninger om opplysninger, som utelukkende finnes som sikkerhetskopier). 

 

Cookies på www.konferansesteder.no

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere, men de gir også info om hvordan du bruker vår hjemmeside, så vi kan forbedre den både for deg og for andre.
Cookies på denne hjemmeside brukes primært til trafikkmåling og optimering av sidens innhold.
Dersom du klikker videre på siden, akseptere du vår bruk av cookies.

 

Om cookies

Cookies er små datafiler med informasjon som skjules på din computer og sendes frem og tilbake mellom din browser og en webside.
Noen cookies er nødvendige for at websiden fungerer, mens andre brukes til å analysere din adferd på en webside.
Noen cookies slettes når du lukker din browser, noen skjules i en tidsbestemt periode og andre skjules permanent. En cookie er ikke et program og inneholder ikke virus.

Det er lovpålagt for alle hjemmesider å informere brukerne om cookies.
Nedenfor kan du lese om de cookies vi bruker på konferansesteder.no

 

Google Analytics-cookies

Vi bruker Google analytics til å samle inn kunnskap om hvordan våre brukere anvender våres webside. Google Analytics har en cookie, som anonymt registrerer din IP-adresse samt informasjon om antall og tidspunkt for dine besøk på vår webside.
Google Analytics registrerer også hvilken side du besøkte tidligere, f.eks. om du kom inn på siden via en søkemotor. Alt dette gjør vi for å optimere vår webside og målrette vår markedsføring.

 

Markedsførings-cookies

Disse cookies brukes til å identifisere deg via et tilfeldig generert ID når du går inn på en side, som du tidligere har besøkt, og når du beveger deg rundt på siden. Det skjer for at du hurtigere kan navigere rundt mellom sidene. Cookies brukes også til å samle inn statistikk om din atferd på vår webside for å gi deg den informasjon som er mest relevant for deg, og forbedre vår markedsføring.

 

Identifikations-cookies

Disse cookies brukes til å identifisere deg via et tilfeldig generert ID når du går inn på websiden eller logger deg på en av våres tjenester. Vi bruker disse cookies til å huske at du er logget inn, så du ikke blir logget ut når du beveger deg rundt på siden.

 

Angre accept av cookies

Dersom du ønsker å tilbaketrekke din tillatelse til å bruke cookies, skal du slette alle cookies relatert til websiden i din browser og fremover unngå å bruke siden.
Her kan du lese hvordan du sletter cookies i Internet Explorer:

(http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10), Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da) og Firefox (http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

 

Kontakt

Har du spørsmål, kommentarer eller klager til Konferansesteder.no’s behandling av personvern kan du henvende deg til:

Konferansesteder.no
Heimdalsvingen 1
3117 Tønsberg

 

Eventuelle endringer av personvern meddeles ved offentliggjørelse av nye vilkår og betingelser på Konferansesteder.no’s hjemmeside.